KALİTE POLİTİKAMIZ

Sürekli gelişim içerisinde olup müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz bir şekilde karşılayarak müşteri memnuniyeti ilkesine dayanmaktadır.

Misyonumuz

İnsan ve doğaya saygıdan ödün vermeden; yenilikçi, kararlı, çok yönlü ve deneyimli ekip ile yüksek katma değerli ürün ve sonuçlar sunarak, yerli ve yabancı müşterilerimizin taleplerini karşılamaktır.

Vizyonumuz

Türkiye’de ve yurtdışında bilinirliği yüksek, tercih edilen bir marka olmaktır.

KALİTE

R

NALCI BORU EK PARÇALARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş. boru bağlantı elemanları üretmeyi,

R

Ürünlerimizi sürekli iyileştirerek ve geliştirerek pazar payımızı korumayı ve artırmayı,

R

Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun yolunu desteklemeyi ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,

R

Kalite amaçlarının belirlenmesi için bir strateji belirlemeyi,

R

Müşterilerimizin çözüm ortağı olarak, istek ve beklentilerini karşılayan ürünler üretmeyi,

R

Çalışanlarımızın Planlı eğitimler ile bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi, tüm çalışanların etkili bir iletişim içinde iyileştirme faaliyetlerine aktif katılımını,

R

Kuruluş hedeflerine ulaşmak için; tüm süreçlerimizde Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini her kademede gözden geçirerek, performans parametrelerine göre sürekli iyileştirilmesini,

ÇEVRE

R

Sektörümüz ile ilgili çevre kanunu, hüküm ve yönetmeliklere ve ilgili mevzuatlara uymayı,

R

Gerekli bakım programları, yatırım projeleri ve yeni öneriler ile enerji tüketimini azaltmayı,

R

Doğal kaynakların tüketimini azaltmayı,

R

Kuruluşun; yapısı, ölçeği ve faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkileri dahil, kuruluşun amaç ve bağlamı ile uygunluğunun sağlanmasını,

R

Katı atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı ve geri kazanılamayacak atıkların çevreye zarar vermeden uygun tekniklerle bertarafını sağlamayı,

R

Çevre kirliliğini azaltmak için olabilecek olumsuz etkilerimizi iyileştirip performansımızı sürekli yükselteceğimizi, politikamız kapsamındaki faaliyet planlarına tüm çalışanların katılımını,

R

Çevre duyarlılığının oluşturulması ve sürekli geliştirilmesi için çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve talep halinde işbirliği yapılan ve yerel toplumu bilinçlendirecek her türlü bilgiyi sunmayı,

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI

R

NALCI BORU EK PARÇALARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş. olarak, çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmaları bizim için öncelikli olup; verimliliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

R

Sağlıklı ortamda çalışmak ve sıfır kaza hedefine ulaşmak için;

   • Sürekli olarak gerekli tedbirleri zamanında almayı,

   • Çalışanların bilinç düzeyini artırmayı ve risklerden haberdar etmeyi,

   • Ortam şartlarını mümkün olduğunca iyileştirmeyi,

R

İş kazalarını önlemek ve çalışanların sağlığını korumak ancak tüm çalışanlarımızın katılımı ile mümkündür. Bu amaca ulaşmak için;

   • Her türlü kazayı ve kazaya ramak kalma olaylarını bildirmeyi,

   • İş güvenliği kurallarına uymakla yükümlü olduğumuzu ve uyacağımızı,

R

İş Sağlığı ve Güvenliği’ni sağlamada başta herkesin sorumlu olduğu bilinciyle davranacağımızı,

TÜM STANDARTLARDA YASAL ŞARTLARA ve MEVZUATLARA UYMAYI
NALCI BORU EK PARÇALARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Yönetimi olarak taahhüt ederiz.

PROJELERİNİZDEKİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ